Cíle naší služby

⦁ Stabilizovat sociální situaci rodiny a zajistit samostatné fungování v běžném životě a podporovat sociální začlenění jednotlivých členů rodiny.

⦁ Posílit a upevnit kompetence rodičů, opatrovníků nebo prarodičů v oblasti péče a výchovy dětí, podpořit a upevnit vzájemné vztahy v rodině, posílit kompetence rodičů v oblasti hospodaření a péče o domácnost, poskytovat podporu při obhajobě vlastních práv, oprávněných zájmů jednotlivých členů a pomáhat při vyřizování běžných záležitostí rodiny.

⦁ Cílem je také posílit funkce rodiny (Sociálně-ekonomická, Ochranná, Emocionální).

⦁ Pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte.

⦁ Vedení rodičů k prevenci nežádoucího chování a jednání u dítěte.

⦁ Motivovat rodiče, aby vedli dítě k činnostem podporujícím samostatné fungování ve společnosti, dodržování pravidel.

⦁ Pomoc při zprostředkování další odborné pomoci.