Smluvní podmínky


Co jsou cookies?
Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání webů.
Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétního uživatele. Navštívený web si může ukládat do cookies informace o vašem chování na webu nebo v internetovém bankovnictví a může tak postupně zjistit zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků třetí stranou.
Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod.
1.
Klubíčko Cheb, z. s., IČO: 708 48 823, zapsaný v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 3037, se sídlem Křižovnická 99/4, 350 02 Cheb, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
⦁ měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
⦁ fungování webových stránek;
2.
Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů.
Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu, kterým je:
⦁ u technických a analytických cookies oprávněný zájem Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).
⦁ u cookies pro cílení reklamy je zákonným důvodem pro zpracovávání Váš souhlas. Souhlas udělujete prostřednictvím nastavení svého prohlížeče na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
3.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu martina.pabouckova@email.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
4.
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
5.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.
6.
Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
7.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
⦁ Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
⦁ Poskytovatelem webového řešení, provozovaného společností – doplń
⦁ Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: můžeš hodit odkaz?
⦁ Seznam.cz, a.s., IČO 26168685
8.
Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:
⦁ https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
⦁ https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs;
⦁ https://www.facebook.com/policy.php
9.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
⦁ požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
⦁ vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
⦁ právo vzít souhlas kdykoliv zpět (pokud zpracování údajů je založena na souhlasu), a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce
⦁ požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
⦁ v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
⦁ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.
10.
Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Typ Účel Expirace Přístup k informacím
Analytické Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu. Po dobu návštěvy až 2 roky google-analytics.com Opt-out z Google Analytics cookies
Analytické Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu. 1 měsíc až 2 roky google-analytics.com Opt-out z Google Analytics cookies
Marketingové Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu. Po dobu návštěvy google-analytics.com Opt-out z Google Analytics cookies
Marketingové Používáme cookies nástroje Google Optimize od Google, Inc. pro personalizaci a testování konkrétních sekcí web. Touto technologií dokážeme web přizpůsobit právě vám a následně změřit, jestli taková personalizace usnadňuje pohyb a hledání informací na webu. google.com Opt-out z Google Optimize cookies

Marketingové Používáme cookies nástroje od společnosti Facebook. Pomocí anonymního identifikátoru uvedeného v cookie této společnosti, můžeme zajistit, že na Facebooku uvidíte méně naší nevhodné reklamy pro vás a naopak více takové, která by vás mohla zajímat. 3 měsíce facebook.com Opt-out z Facebook cookies

Marketingové facebook Po dobu návštěvy facebook.com Opt-out z Facebook cookies

Marketingové Využívá Google Adwords pro zacílení reklam Po dobu návštěvy google.com
Jak odmítnout používání souborů cookie?
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android
Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/ nebo zde: https://jakzablokovatcookies.cz/gdpr-v-prohlizeci